XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Terminarz organizacyjny
  • 31.12.2017 r. – nadesłanie tytułów prac
  • 31.03.2018 r. – nadesłanie pełnych tekstów prac do druku