XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Tematyka Konferencji
 1. Bioreaktory niekonwencjonalne i ich charakterystyka
 2. Zjawiska transportu pędu, ciepła i masy w bioreaktorach
 3. Kinetyka bioprocesów
 4. Dynamika i kontrola procesów w bioreaktorach
 5. Aparatura kontrolno-pomiarowa i metody analityczne w biotechnologii
 6. Problemy oczyszczania i rozdzielania produktów biotechnologii
 7. Zintegrowane procesy biosyntezy i separacji bioproduktów
 8. Zastosowanie procesów membranowych w biotechnologii
 9. Zastosowanie bioreaktorów z unieruchomionymi enzymami i komórkami
 10. Wykorzystanie bioreaktorów w procesach ochrony środowiska
 11. Inżynieryjne problemy oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i rolnych
 12. Energia z biomasy
 13. Inżynieria metaboliczna
 14. Inżynieria komórki
 15. Biologia systemów