XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Kontakt

Dr inż. Katarzyna Paździor
telefon: 0 42 631 39 73
e-mail: pib@info.p.lodz.pl

Adres korespondencyjny:

Katedra Inżynierii Bioprocesowej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
NIP: 727-002-18-95