XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
"POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ"
Łódź, 19 - 21 września 2018r
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący -
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz, PŁ
Członkowie -
 • Prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek
 • Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ
 • Dr inż. Anna Antecka
 • Dr inż. Paweł Głuszcz
 • Dr inż. Marta Gmurek
 • Dr inż. Anna Klepacz-Smółka
 • Dr inż. Katarzyna Paździor
 • Dr inż. Radosław Ślęzak
 • Mgr Ewa Stelmach
 • Mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
 • Urszula Szalewska